Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Svatováclavské slavnosti

  • Martin Kupera

Vloženo: 2. březen 2009

Zobrazeno: 16398×

Dne 28.9.2002 proběhly v Bratčicích SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI pořádané obecním zastupitelstvem a obecními spolky. Pořadatelé tak opět umožnili občanům společné setkaní, které spousta rodáků i přespolních využila ke strávení příjemného odpoledne. Všichni tak mohli shlédnout program vyplněný nejrůznějšími ukázkami a představeními. Hlavním bodem oslav však bylo vysvěcení obecního znaku a praporu.

Jak už je v Bratčicích zvykem, neobejde se žádná větší sláva bez tradiční mše. Ta začala v 10.00 dopoledne a kostel byl opět zaplněn až ke vstupním dveřím. Mše se zůčastnili i faráři z okolních farností a také generální vikář biskupství královéhradeckého Mons. Josef Socha. Po skončení obřadu v kostele, který se protáhl na hodinu a čtvrt, se všichni přítomní přesunuli na místní náves před kostel. 
Tam obřad pokračoval projevy farářů a starosty Bratčic. Přihlížející se zde také dověděli, co který symbol na znaku znamená, a proč byly pro návrh znaku a praporu použity právě tyto symboly. Na samý závěr dopoledního programu pak byl znak a prapor farářem vysvěcen
Odpolední program začal ve 13.00 hodin na návsi před Obecním úřadem. Po úvodním přivítání všech příchozích následovalo kulturní pásmo žáků ZŠ Potěhy. Ke shlédnutí bylo mnoho různých představení, od hry na hudební nástroje přes recitaci až po taneční variace a ukázky aerobiku. Dále slavnosti pokračovaly odhalením znaku na budově Obec. úřadu následným průvodem po obci.
V čele průvodu byli hasiči v uniformách, kteří nesli znak a prapor. Za nimi následovaly mažoretky a hudebníci hrající rázně do kroku. Nejprve průvod směřoval k Hostovlicům, kde byla odhalena první ze tří uvítacích tabulí. Následně byly odhaleny i uvítací tabule na přístupových cestách od Potěh a Přibyslavic. Na každém rozcestí byla krátká přestávka vyplněná hudbou, při které mažoretky předvedly krátkou sestavu.
Samozřejmě se nemohlo zapomenout na nejslavnějšího bratčického rodáka J. Pernera, a tak se průvod zastavil i u jeho rodného domu, kde mu byla vzdána čest zavěšením věnce k pamětní desce. Krátce před 16.00 hodinou dorazil průvod zpět na náves. Tam ukončili odpolední program svým působivým programem mažoretky.
Kdo se večer necítil unaven, mohl si jít zatančit na zábavu. Ta začínala ve 20.00 hodin v hostinci U Fialů. Současně probíhala v parku na návsi diskotéka.
Nelze zapomenout ani na překvapení, která pořadatelé pro veřejnost připravili, v podobě nočního nasvícení kostela a půlnočního ohňostroje.     

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Obec Bratčice

Bratčice 49, 286 01 Čáslav

Telefon, fax: +420 327 371 104

Mobil - starosta: +420 724 295 083

Email: ou.bratcice@seznam.cz